Deelnemersinformatie

Inchecken

Inchecken kan op zaterdag voor de start  bij het inschrijfbureau in de grote tent op het strand. Daar krijg je je startnummer en andere benodigdheden.

Startnummers en tijdregistratie

In je deelnemerstas bevinden zich o.a. een zwemcap, startnummer, stuurbordje en eventueel een MyLaps chip voor de tijdregistratie.

  • Het dragen van de uitgereikte zwemcap tijdens het zwemmen is verplicht
  • Bevestig het stuurbordje met de meegeleverde ty-raps op het stuur en lever het bordje na afloop in.
  • Draag het startnummer tijdens het fietsen op de rug en tijdens het lopen op de borst. Je krijgt slechts één startnummer, gebruik dus een startnummerband.
  • De tijdregistratie chip bevestig je met een zelf mee te brengen of meegeleverde enkelband aan de linker enkel. Je draagt de chip ook tijdens het zwemmen.

De wisselzone

De wisselzone is gelegen op het strand. Deze is uitsluitend toegankelijk voor atleten, op vertoon van het startnummer. Toeschouwers, familie/vrienden en coaches mogen de wisselzone niet betreden, uit oogpunt van veiligheid en de bewaking van de eigendommen van de deelnemers. Mocht het onverhoopt regenen dan kun je een plastic zak gebruiken om je fiets- en loopspullen droog te houden. Er zijn meerdere vakken, onthoud dus goed waar je fiets staat!
Zodra je klaar bent met je wedstrijd moet je je fiets en andere spullen uit de wisselzone halen, omdat we de ruimte nodig hebben voor series die na jou gaan starten. Doe je dit niet, dan kan het zijn dat we je fiets en spullen hebben verplaatst. Om problemen en zoekraken van spullen te voorkomen adviseren we je daarom om direct na het finishen je fiets en andere spullen uit de wisselzone te halen.

Briefing en start

De briefing vindt 5 minuten voor de start plaats. Let op: de start is nooit bij de wisselzone, maar (in het algemeen) ten noorden daarvan omdat er met de stroom mee wordt gezwommen. Vertrek dus op tijd naar het startgebied. Trek hier zeker 15 minuten voor uit. Volg de aanwijzingen organisatie naar de (zwem)startlocatie op het strand. In het startvak moet je wachten tot het startsignaal klinkt. Als je toch eerder het startvak verlaat zal de jury hiervoor een (tijd-)straf uitdelen.

Zwemonderdeel

Voor veel deelnemers is het zwemonderdeel een zwaar onderdeel. Wij wijzen erop dat zeezwemmen risico’s met zich mee kan brengen, met name bij hoge golfslag. Een wetsuit is niet verplicht, maar op de lange afstand wel aan te raden. Zwem niet teveel recht op de boei af, maar houd rekening met de stroming en probeer de boei ruim te ronden. Alle boeien moeten aan de zeezijde worden gerond. Na het ronden van de laatste boei zwem je richting de finishboog ter hoogte van de wisselzone.

Zwem in geval van nood naar een boot van de Reddingsbrigade, of geef met roepen en/of armgebaren aan dat je hulp nodig hebt.
Deelnemers aan de short triathlon zijn niet verplicht om te zwemmen. Als je vanwege de golfslag het zwemmen door de branding niet aandurft, mag je het zwemonderdeel overslaan. Je begint dan met fietsen zodra alle zwemmers uit het water zijn. Je fiets- en looptijd worden dan gewoon in de uitslag opgenomen.

Indien je het zwemmen onverhoopt niet kunt afronden, meld je dan even af bij een bij een vrijwilligers bij het parc fermee door het invleveren van je badmuts en het doorgeven van je naam. Hiermee voorkom je dat wij onnodig naar je gaan zoeken!

Fietsonderdeel

Zet je helm op vóórdat je je fiets uit het rek pakt. Hierop wordt toegezien door de wedstrijdjury. Je mag niet fietsen in de wisselzone, opstappen en afstappen doe je buiten de wisselzone. De ingang en uitgang van de wisselzone zijn gemarkeerd met een balk of een lint.
Tijdens het fietsen is een valhelm verplicht, evenals het (goed zichtbaar) dragen van het startnummer op de rug. De plastic nummerplaat bevestig je op het stuur, zodat deze aan de voorzijde leesbaar is. Stayeren is toegestaan. Gevaarlijk rijden of hinderen van andere deelnemers is verboden, en kan leiden tot diskwalificatie.

Looponderdeel

Het loopparcours is aangegeven met markeringen op de weg, richtingborden en afzetlint. Draag je startnummer goed zichtbaar op de borst.

Trio wisselprocedure

Vanaf de start van het zwemonderdeel kunnen de fietsers zich opstellen in het voor de Trio bestemde deel bij de ingang van de wisselzone. De fietser krijgt daar het ‘estafettestokje’ – de Champion Chip – overgedragen van de zwemmer en bevestigt deze aan de enkel, waarna de fietser zijn helm en zijn fiets kan pakken en begint met het fietsonderdeel. De fietser draagt géén rugnummer, alleen het stuurbord op de fiets is voldoende. De lopers stellen zich op langs het loopparcours, buiten de wisselzone. Bij terugkomst in de wisselzone gaat de fietser na het terughangen van de fiets naar de uitgang van de wisselzone en overhandigt de Champion Chip aan de loper die de chip eerst aan de enkel bevestigt en daarna begint met het looponderdeel. Na het opkomen van de strandopgang in de laatste ronde richting finish kunnen de zwemmer en de fietser zich als ze dat willen bij de loper voegen, om vervolgens gezamenlijk te finishen.
Let op: na de finish geeft de loper zijn startnummer aan de fietser, omdat alleen op vertoon hiervan de fiets uit de wisselzone kan worden opgehaald!

Verzorging

Tijdens het fietsen kom je geen drankposten tegen, zorg daarom zelf voor drinken tijdens het fietsen. Tijdens het lopen bestaat de verzorging uit water en sponzen. Na de finish is er water, sportdrank en fruit. Medische assistentie is de gehele dag aanwezig naast de grote tent op het strand en op het loop- en fietsparcours. Er is een (buiten)douche op het strand.

Na de wedstrijd

Op vertoon van je startnummer kun je na afloop je fiets weer ophalen. Zonder nummer: geen fiets. Haal je fiets nadat je bent gefinisht zo snel mogelijk op.
Na afloop is er gelegenheid om je fiets schoon te spuiten, zodat deze weer vrij van zand en zout water is.

Na de wedstrijd kun je in de grote tent nog even gezellig nagenieten met mede-sporters en meedoen met de pastamaaltijd (voorinschrijving vereist!).

Prijzen

Zie onder ‘informatie‘.

Geldprijzen dienen persoonlijk opgehaald te worden. Niet opgehaalde prijzen worden niet nagestuurd.