Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Beach Challenge, gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27197403, hierna te noemen: `de Organisatie`.

Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit document voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit document, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@beach-challenge.nl In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.   

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Inschrijven Beach Challenge (triathlon) Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoon en e-mail, licentienummer, chipcode championsChip Uitvoering van de overeenkomst. De gegevens worden verwerkt door ntbinschrijvingen.nl  Deelnemerslijsten en uitslagen komen op beach-challenge.nl te staan. Wordt vastgesteld door ntbinschrijvingen.nl Ntbinschrijvingen.nl
Inschrijven Beach Run (Hardloopwedstrijd) Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoon en e-mail, licentienummer, chipcode championsChip Uitvoering van de overeenkomst. De gegevens worden verwerkt door inschrijven.nl   Deelnemerslijsten en uitslagen komen op beach-challenge.nl te staan. Wordt vastgesteld door inschrijven.nl Inschrijven.nl
Wedstrijd verslag(en) Naam, evt foto Toestemming Onbepaalde tijd. Wij vragen expliciet toestemming om uw naam + foto in het wedstrijdverslag op te nemen. Pers
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief. U ontvangt deze uitsluitend als u zich hiervoor opgegeven heeft. U kunt zich altijd afmelden met de link in de e-mail. Naam, e-mailadres Uitvoering van de overeenkomst + toestemming door inschrijving Tot uitschrijving E-marketing tools
Aanmelding vrijwilliger Naam, geslacht, e-mail, telefoon Toestemming (door inschrijving) In elk geval dit jaar en enkele opvolgende jaren vragen wij je weer mee te helpen. Uiteraard kan je altijd vragen je gegevens te verwijderen met een e-mail aan bc.vrijwilligers@gmail.com Geen
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) IP-gegevens Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Websitebeheerder Analytics tools

 Cookies Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden Zonder uw toestemming verstrekt de Organisatie uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Organisatie met u heeft, tenzij de Organisatie wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens U hebt het recht de Organisatie te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Organisatie op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Organisatie deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Organisatie hebben ontvangen. Stuur een e-mail naar info@beach-challenge.nl om uw gegevens te laten verwijderen. Voor gegevens bij mylaps, inschrijven.nl en ntbinschrijvingen.nl kunt u echter het beste contact opnemen met die sites, aangezien zij zelfstandig de administratie voeren.

Beveiliging persoonsgegevens De Organisatie treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen We hebben momenteel geen activiteiten gericht op minderjarigen. Mocht dat veranderen, dan vragen wij expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Organisatie. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Organisatie raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid De Organisatie past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Organisatie raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Organisatie er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Organisatie wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@beach-challenge.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.