Reglement

Voor het Wereldkampioenschap geldt het reglement van de International Triathlon Union. Alle deelnemers zijn daarnaast verplicht te voldoen aan de kledingeisen van de ITU. Je kunt deze eisen vinden op de website van de NTB. Wacht niet te lang met het bestellen van de juiste kleding!

Naast de algemene bepalingen zijn de specifieke bepalingen voor cross-triathlon en -duathlon van kracht. De organisatie gaat er van uit dat alle deelnemers aan de wedstrijd deze reglementen kennen en navolgen.

De ITU-wedstrijdjury ziet toe op een correct wedstrijdverloop conform het wedstrijdreglement. Je dient alle aanwijzingen van wedstrijdleiding, jury en officials stipt op te volgen.